KLIMARAPPORT 2023

Klimarapport 2023

Dette er vores første bæredygtighedsrapport. Formålet er, at etablere et solidt udgangspunkt for, at arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering i virksomheden. Samtidig ønsker vi, at give et klart indblik i vores fremtidige ambitioner på området.

Vores klimarapport fortæller, hvor meget CO2 vi har udledt i JS-byg i 2023, og hvad vi vil gøre for, at reducere vores klimapåvirkning.

Vores rapport er baseret på FSR’s ESG hoved- og nøgletal samt FN’s Verdensmål.

FSR’s ESG-hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen.

(+45) 20 74 24 79
info@jsbyg.dk